مشاوره تحصیلی

انجمن دوستی ایران و استرالیا خدمات مشاوره تحصیلی خود را توسط یک شرکت معتبر بین المللی در اختیار تمام اعضا و خانواده های محترم آنان میگذارد علاقه مندان میتوانند با عضویت در انجمن دوستی ایران و استرالیا از مشاوره رایگان استفاده و از بهترین امکانات تحصیلی در استرالیا بهره مند گردند.