مشاوره مهاجرت

انجمن دوستی ایران و استرالیا خدمات مشاوره مهاجرت خود را توسط مشاورین معتبر بین المللی در اختیار تمام اعضا و خانواده های محترم آنان میگذارد علاقه مندان میتوانند با عضویت در انجمن دوستی ایران و استرالیا از مشاوره رایگان استفاده نمایند.