تاریخچه

انجمن دوستی ایران واسترالیا با هدف توسعه ارتباط مردمی ، فرهنگی و گردشگری، هنری و اجتماعی و ارتباطات ،علمی وفنی بین دو کشور بزرگ ایران و استرالیا در پاییز سال 1387 با مجوز وزارت محترم کشور و دفتر هماهنگی انجمن های دوستی تاسیس و در اداره کل ثبت شرکتها به شماره پروانه 836988/8/1 به ثبت رسیده است.

هیئت موسس و اعضاء فعال در نظر دارند که این انجمن را به یکی از انجمن های شاخص در حوزه انجمن های دوستی با تکیه بر اصل تحکیم و گسترش روابط دوستانه و توسعه اهداف فرهنگی و هنری و گردشگری ، علمی و فنی و اجتماعی ، تجاری و اقتصادی ،تبدیل نمایند.

این انجمن طبق اساسنامه قصد دارد با تشکیل کمیته های :

1-فرهنگی،هنری و گردشگری

2-کمیته علمی ،فنی،پژوهشی و آموزش

3-کمیته اجتماعی ،ارتباطات ،رسانه

4-کمیته اقتصادی ،بازرگانی

با جذب و پذیرش اعضای فعال از هر دو کشور در جهت رشد و شکوفایی حوزه های مذکور گام های اساسی بردارد.

اهداف انجمن عبارتند از:

-فراهم کردن زمینه های مبادلات فرهنگی ،هنری ،برنامه های رادیویی و تلویزیونی،فیلم و موسیقی

-برگزاری جلسات معرفی دانشمندان ، شعرا،هنرمندان و ادبا و نویسندگان دو کشور و ترجمه و چاپ آثارو مقالات

-برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی و مذهبی دو کشور در راستای تحکیم دوستی دو ملت

-کمک به توسعه گردشگری بین دو کشور و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعت گردشگری

-ارتباط با دانشمندان ،اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان دو کشور و مبادله هیئت ها

-مبادله تیم های ورزشی و ایجاد تسهیلات برگزاری دوره های آموزشی و تبادل دانش فنی بین دو کشور

-برگزاری همایش ها و سمینار جهت تبادل نظر میان اساتید و دانشجویان و اعضاء هیات های علمی دانشگاههای دو کشور و شناسائی شخصیت های این حوزه

-مبادله کتاب ، مطبوعات ،مجلات علمی ،برنامه های رادیویی-تلویزیونی ،فیلم و موسیقی،ترجمه و تالیف کتب علمی، آموزشی و پژوهشی در راستای گسترش روابط علمی دو کشور

-ایجاد زمینه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دو کشور و کمک به برگزاری دوره های کارآموزی

- فراهم سازی امکانات ویژه برای هنرمندان جهت نمایش هنر و برگزاری نمایشگاه

- ایجاد امکانات لازم جهت اجرای موسیقی های سنتی در همایش ها و برگزاری نمایشگاه

-ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانهای مردم نهاد دو کشور با رعایت قوانین و مقررات و پس از تایید وزارت کشور و وزارت امورخارجه

-اطلاع رسانی رسانه ای برای شناساندن و معرفی دو کشور در چهار چوب قانون

-تهیه مقالات و برنامه های سمعی و بصری از تحولات و رویدادهای مختلف دو کشور

-گرد همایی و همایش های توسعه روابط صنعتی ، تجاری و کمک به برگزاری نمایشگاههایی به همین منظور

-تلاش در جهت تسهیل در توسعه روابط بازرگانی و صنعتی و فراهم نمودن و انتشار اطلاعات مورد نیاز بازرگان و صاحبان صنایغ و اتاق بازرگانی دو کشور

-همکاری با دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط در دو کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر